Wood Refrigerator

ตู้เย็นที่ทำจากไม้หาได้จากที่ไหนนอกจากที่นี่ ตู้เย็นเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ ห้องครัวชนิดหนึ่ง ซึ่งมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถทำให้ห้องครัวของดูดีขึ้นมาได้ ราคา 250,000บาท