ประตู

“ประตู” (door) คือ สิ่งที่ใช้กั้นพื้นที่ใช้สอยต่างๆในอาคารและบ้านเรือน และยังทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมระหว่างห้อง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นช่องว่างของกำแพง ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนแห่งไหนก็ต้องมี ประตู เพื่อเป็นทางเข้าออกระหว่างภายนอกและภายใน ประตูสามารถจำแนกได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อแบ่งลักษณะจากสถานที่ติดตั้ง จะแบ่งได้ 2 แบบ  คือ ประตูภายนอก กับ ประตูภายใน ทั้งนี้ประตูทั้งสองมีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ประตูภายนอก เป็นประตูกั้นระหว่างภายนอกของบ้านกับภายในตัวบ้าน ประตูที่ทำหน้าที่นี้ต้องสามารถป้องกันแดด ลม ฝน และยังช่วยรักษาความปลอดภัยจึงต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ส่วน ประตูภายใน เป็นประตูกั้นระหว่างห้องภายใน มีหน้าที่สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่นั้นๆ ไม่จำเป็นต้องมีความแข็งแรงทนทานเท่ากับประตูภายนอก แต่อาจมีคุณสมบัติพิเศษตามการใช้งาน เช่น ประตู สำหรับกั้นห้องน้ำ ควรจะสามารถป้องกันน้ำได้ มิเช่นนั้น เมื่อใช้งานไปได้ซักระยะ ประตูกั้นห้องน้ำจะเกิดการสึกกร่อน และไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำการเปลี่ยนประตูใหม่… Read More